22 Shtator, 2020

Dita e pare e trainimit dhe nisja e tij.

Me 22 Shtator 20 nisi trainimi 3-ditor per nxitjen e vullnetarizmit dhe kualifimin teorik te vullnetareve qe do te marrin pjese ne grupet e Vezhgim – […]
25 Shtator, 2020

Dita e trete e trajnimit

Në 24 Shtator 20 vijoi dita e trete dhe u permbyll me sukses trainimi per nxitjen e vullnetarizmit dhe kualifimin teorik e praktik te vullnetareve qe […]
25 Shtator, 2020

Dita e trete e trainimit

Në 24 Shtator 20 vijoi dita e trete dhe u permbyll me sukses trainimi per nxitjen e vullnetarizmit dhe kualifimin teorik e praktik te vullnetareve qe […]
25 Shtator, 2020

Dita e dyte

Me 23 Shtator 20 vijoi dita e dyte e trainimit per nxitjen e vullnetarizmit dhe kualifimin teorik e praktik te vullnetareve qe do te marrin pjese […]