parallax background

Departamenti i Edukimit


qbnf3

Departamenti i Edukimit ka objektiv bashkëpunimin me shkollat dhe universitete për ndërkulturim fetar

Përgjegjës: Gentiana Lulgjuraj