21 Nëntor, 2020

Sesioni “Diskutim dhe informim!” blloku Rrapishte

Sot më 21 Nentor 2020, nën rregullat anti-covid, u zhvillua Sesioni i dyte “Diskutim dhe informim!” me të rinj e të rritur në sektorin Rrapisht te […]
26 Nëntor, 2020

#SafeFuture – Komisionion Analizues

Sot më 26 Nentor 2020, nën kujdesin e rregullave anti-covid, u zhvillua mbledhja Nr 2 e “Komisionionit Analizues te rasteve te perdorimit te gjuhes se urrejtjes […]
5 Dhjetor, 2020

SESIONI NR 3 MENGEL

Sot më 5 Dhjetor 2020, nën rregullat anti-covid, u zhvillua Sesioni i 3-te “Diskutim dhe informim!” me të rinj e të rritur në mengël, Elbasan në […]
18 Dhjetor, 2020

Sesioni i 4-t “Diskutim dhe informim!”

Sot më 18 Dhjetor 2020, nën rregullat anti-covid, u zhvillua Sesioni i 4-t “Diskutim dhe informim!” me disa të rinj e të rritur të komunitetit Mysliman […]