Kontaktoni për t'u njohur më mirë

Adresa

Lagjja "Luigj Gurakuqi"
Bulevardi "Aqif Pasha"
Hotel "Skampa", Zyra Nr.212
Kati II