parallax background

Departamenti i Dialogut


don

Departamenti i Dialogut ka objektiv të organizojë takime formuese me klerikët mbi këndvështrimin pozitiv të doktrinave tona fetare

Përgjegjës:Don Dorian Mjeshtri