parallax background

Departamenti i Komunikimit


qbnf11

Departamenti i Komunikimit ka objektiv lidhjet me aktorë të jashtëm, promocionin dhe komunikimin mediatik

Përgjegjës: Pastor Ilirian Gjoni