parallax background

Departamenti i Traditës


qbnf1

Departamenti i Traditës ka objektiv krijimin e muzeut, gjetjen dhe mbrojtjen e objekteve te kulteve në Elbasan

Përgjegjës: Hirësi Andon Merdani