parallax background

Departamenti i Minoriteteve


qbnf10

Departamenti i minoriteteve ka objektiv krijimin e hapësirave për bashkëpunim dhe mbrojtje nga diskriminimi i pakicave

Përgjegjës: Pst. Ilir Isaraji