parallax background

“Besimi ndihmon atë që e mbart këtë virtyt dhe e bën të dobishëm për veten dhe të tjerët.”

Dhuroni

Besimi, ura që na bashkon. Dhurimi, gjesti që e forcon.


Kontriboni nëpërmjet bankës

BIC/Swift: NCBAALTX

Numri i llogarisë: 405139398

AL3920531050139398CLTJCLALLE

AL2320531050139398CLTJCFUSDF


Nëse dëshironi mund të na dërgoni ndihma materiale

Na gjeni në

Bulevardi "Aqif Pasha"
Hotel "Skampa", Zyra Nr.212

Ju falenderojmë për gjestin tuaj human.