parallax background

Departamenti i Gruas


qbnf2

Departamenti i Gruas ka objektiv krijimin e hapësirave për bashkëpunim dhe mirinformim të grave të komuniteteve tona

Përgjegjës: Rudina Çollaku