Në hapat e para të veprimtarisë të QBNFE patën ndihmën financiare të USAID, nëpërmjet një projekti të zbatuar nga World Learning. Gjatë veprimtarive të përbashkëta QBNFE është fokusuar në perceptimin e konflikteve të cilat hera-herës shfaqen në shoqërinë tonë në përgjithësi dhe rasteve që kanë prapavijë fetare, në veçanti duke kuptuar më së miri rolin dhe ndikimin e rëndësishëm që kanë liderët fetarë dhe bashkëpunëtorët e tyre laikë mbi mirëorientimin dhe lehtësimin e situatave të tilla tek bashkësitë respektive.

USAID

usaidlogo

World Learning

world learning

International Republican Institute

iri logo

BE

be

Terre des hommes

terres

Lëviz Albania

leviz albania

Agjensia Zviceriane per Zhvillim

zvitzerland

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

qbnf-mbeshtetesit

Ambasada e ShBA-ve në Tiranë

qbnf-mbeshtetesit4

Porticus

qbnf-mbeshtetesit3

Niwano Peace Foundation

qbnf-mbeshtetesit2