22 Dhjetor, 2017

Përmbledhja ekzekutive Luftëtarët e huaj terroristë: Tryeza praktike mbi Parandalimin dhe Elasticitetin. 7 – 9 Nëntor 2017, Shkup, Maqedoni

Më shumë se 100 profesionistë të lartë të antiterrorizmit nga qeveria, ushtria, zbatimi i ligjit, të inteligjencës, organizatave ndërkombëtare, shoqërisë civile, akademisë dhe sektorit privat adresuan […]