11 Shkurt, 2023

Rrjeti Rajonal i Ballkanit Perëndimor

Në dt. 8 dhe 9 Shkurt 2023, në Sarajevë u organizua workshopi rajonal nga Rrjeti Rajonal i Ballkanit Perëndimor lidhur me çështjet e parandalimit dhe kundërshtimit […]