18 Janar, 2020

Asamblesa I e Përgjithshme e Këshillit Global për Tolerancën dhe Paqen (GCTP)

Kryetari i Qendrës së Bashkëpunimit NdërFetar Dr.Arben Ramkaj mori pjesë dhe përfaqesoi QBNFE në Asamblenë e Pare te përgjithshme të Këshillit Global për Tolerancën dhe Paqe […]
22 Janar, 2020

Konferencë Përmbyllëse Projekti për Integrimin Evropian të Ballkanit Perëndimor

Kordiantori i QBNF mori pjesë në Konferencën Përmbyllëse të projektit të përbashkët për Integrimin Evropian të Ballkanit Perëndimor të mundësuar nëpërmjet organizatave; Fondi i Ballkanit Perëndimor(WBF), […]
5 Mars, 2020

“Roli i Grave Paqendërtuese në Zbatimin e Rezolutës 1325”

Nepermjet referimit te kordinatorit te saj z. Sokol Lulgjuraj, QBNF kontriboi ne kete konference qe kishte si Qëllimi kryesor të sigurojë promovimin e rolit të gruas […]
20 Korrik, 2020

Mbledhja e Kryesisĕ së QBNF

Sot zhvilluam Mbledhjen e Kryesisĕ së QBNF mbas disa muajsh distancimi fizik, pasi virtualisht kemi qene vazhdimisht në kontakt. Kryetari i QBNF dr. Arben Ramkaj, falenderoi […]