trainimim mbi qasjet per ri integrimin e te kthyerve nga luftrat ne vendet e huaja

MBLEDHJA E MUAJIT SHTATOR 2021
20 Shtator, 2021
QBNF pret Benjamin Brazzel
22 Shtator, 2021

trainimim mbi qasjet per ri integrimin e te kthyerve nga luftrat ne vendet e huaja

QBNF mori pjese ne trainimin 2 ditor  mbi Qasjet dhe Pranimin ne komunitet per te kthyerit nga zonat e konfliktit dhe roli paresor i Keshillit Vendor te Sigurisë Publike ne procesin e ri-integrimit te tyre i cili u organizua nga Terre des hommes, Shqipëri se bashku me Qendrën e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm (Qendra CVE) pranë Zyrës së Kryeministrit, Tiranë, Shqipëri.