QBNFE antare e Rrjeti për paqebërësit fetarë ndêrkombëtarë”

MARSHIMI PAQES 2024
13 Janar, 2024
KONFERENCE ME RASTIN E 10 VJETORIT TE VIZITES SE PAPA FRANCESKUT NE TIRANE
26 Mars, 2024

QBNFE antare e Rrjeti për paqebërësit fetarë ndêrkombëtarë”

Qendra e Bashkëpunimit Ndër-Fetar QBNF bëhet zyrtarisht antare e Rrjetit prestigjoz ndërkombëtar “Rrjeti për paqebërësit fetarë ndêrkombëtarë”
Më poshtë shkresa përciellëse.
I nderuar Dr. Arben Ramkaj.
Bazuar në një vendim unanim të Grupit Drejtues, kam kënaqësinë të mirëpres Qendrën e Bashkëpunimit Ndërfetar si një anëtar zyrtar i Rrjetit për Paqebërësit Fetarë dhe Tradicionalë. Ju lutemi gjeni bashkangjitur një letër nga Drejtori Ekzekutiv i Rrjetit, Dr. Mohamed Elsanousi që ju mirëpret zyrtarisht si anëtar të Rrjetit.
Në emër të sekretariatit të Rrjetit, ne jemi të kënaqur të vazhdojmë të punojmë ngushtë me ju dhe ekipin tuaj për të forcuar paqebërjen përmes mbështetjes së përbashkët të rolit pozitiv të aktorëve fetarë dhe tradicionalë në proceset e paqes dhe ndërtimit të paqes.
Mund të jetë një imazh i amë e biletës, harta dhe teksti që thotë "Peacemakers October 12, 2023 Dear Arben Ramkaj, Greetings peace! member the Network. Network Religious Traditional Peacemakers, pleased applicatior been reviewed and pproved the Network Steering ecognize Inter-religious Collaboration value your continued support Network's mission enhance effectiveness peaceful inclusive societies active collaboration religious and actors other key takeholders conflict transformation. Asa member Network groups encouraged efforts participate regularlyin Network annual Member's Assembly Advisory Meeting. benefits Network membership, please Reference. Terms advance our more the look forward welcoming you invite chance review participate upcoming Network activities Please about engage! the have Very warm regards, Mohamed Elsanousi Executive Director Religious& Traditional Peacemakers"