AKTIVITETET E QBNF PUBLIKOHEN NE REVISTEN ORIONINE
12 Shtator, 2021
trainimim mbi qasjet per ri integrimin e te kthyerve nga luftrat ne vendet e huaja
22 Shtator, 2021

Sot komiteti nderfetar zhvilloi mbledhjen e muajit Shtator 21.

Rendi i Ditës:

  • Raportim mbi ecurinë 8-mujore dhe raporti financiar.
  • Raportim mbi mbylljen me sukses të projektit #SafeFuture dhe

aplikimet që kemi kryer dhe mundësite e mbështetjes në të ardhmen.

  • Organizmi i kremtimit të 15 vjetorit të krijimit te QBNF dhe dekorimet qe duhen bere me kete rast nga autoritetet lokale per kleriket tanë.
  • Riorganizmi i struktures se departamenteve dhe shtimi i dep. per mjedisin dhe ndoi tjeter

mandatimi i perfaqesuesve nga 1 per secilin komunitet.

  • Propozimet për temën e Marshimit të Paqes për Janar 2022.
  • Informim mbi studentin amerikan qe do bej praktiken prane QBNF dhe IRI
  • Të tjera