PERVJETORI I KRIJIMIT TE POLICISE
13 Janar, 2022
Politikat e parandalimit të pastrimit te parave
26 Janar, 2022

Sfidat ndaj pabarazive

Dr Arben Ramkaj mori pjese në dialogun e nivelit të lartë mbi Shëndetin+FoRB ku u eksplorua roli që deputetët + liderët besimtarë + shoqëria civile në të gjithë 🌎 mund të luajnë në adresimin dhe sfidimin e pabarazive dhe diskriminimit të përkeqësuar dhe të ekspozuar nga krizat shëndetësore, përfshirë pandeminë aktuale .
Gjatë Dialogut, u adresua roli që secili mund të luajë në:
🔎Adresimi i përvojave të ndryshme të komuniteteve fetare/besimtare përmes pandemisë;
🔎paragjykimet që ekzistojnë në aksesin+burimet në kujdesin shëndetësor; dhe
🔎 Hapat e ndërmarrë për të sfiduar normat shoqërore që mbështesin praktika të tilla diskriminuese.
Dialogu virtual u organizua nga Platforma Nderkombetare per lirin e besimit.IPPforb