Së bashku për të parandaluar ekstremizmin

TRAINIM për CVE
23 Gusht, 2019
SESIONI 41 i KESHILLIT PER TE DREJTAT E NJERIUT
23 Gusht, 2019

Së bashku për të parandaluar ekstremizmin

QNL ishte kete here e pranishme ne qytetin e Elbasanit per trajnimin e radhes 3 ditor, me teme: “Sebashku per te parandaluar dhe luftuar ekstremizmin e dhunshem ne Shqiperi” me pjesemarrjen e OJF- ve nga i gjithe vendi. 
QBNF u perfaqesua ne kete trajnim me znj Gentiana Lulgjuraj, drejtuese e departamentit te edukimit, ku paraqiti eksperiencen e saj poziitive dhe te QBNF ne kete fushe. 
Temat e diskutimit, bashkendarja e pervojave te OJF dhe trajnimet nga lektoret znj. Av. Aurela Bozo, znj Klejda Ngjela ishin nje pervoje e paharruar, frytdhenese dhe inspiruese per projektet e radhes.