“SË BASHKU KUNDËR ÇDO FORME EKSTREMIZMI”

Kardinali Pietro Parolin bekon Gurin e Parë të Spitalit “Zoja e Këshillit të Mirë”
15 Gusht, 2019
Forumi Nr 26
15 Gusht, 2019

“SË BASHKU KUNDËR ÇDO FORME EKSTREMIZMI”


Bashkëbisedim me nxënësit, mesuesit dhe komunitetin e prinderve te shkollës “Seit Pepa” Elbasan
28 SHKURT 2019 Ora: 12:00
Programi organizimi dhe moderimi – zv/drejtore Gentiana Lulgjuraj
pershendetje dhe monitorimi – drejtore Silva Jani
12 05 video informative mbi parandalimin e fenomeneve ekstremiste ne shkolla 
12 20 Sfidat e shoqërisë sonë ndaj ekstremizmit dhe modeli QBNF – Sokol Lulgjuraj & Don Emilio Valente
12 45 pytje dhe diskutime