“SË BASHKU KUNDËR ÇDO FORME EKSTREMIZMI”
15 Gusht, 2019
Forumi Nr 27
15 Gusht, 2019

Në 2 MARS 2019, kryem me sukses #Forumin Nr 26 dhe ate me Nr 15 ne Bashkine Elbasan, ne vazhden e Projektit “Fetaret Ushtrojnë e Nxisin Demokraci Aktive Komunitare” #FUNDAK financuar nga #Levizalbania te cilet i falenderojme.
Fale bashkpunimit te Imam Gezim Karaj dhe Altun Sulmina qe lehtesuan organizmin e ketij forumi me bashkesine e besimtareve te xhamise Mbret ne Kala, u mundesua pjesmarrja e disa besimtareve dhe banoreve te kesaj njesie. Prania e femrave ishte modeste por qe u bene pjese aktive ne diskutime. Aktivizimi dhe diskutimi nga te pranishmit ishin te kenaqshëm prej nga u evidentuan nevojat me te ngutshme dhe me pas u rradhiten e u listuan sipas rendesise nepermjet aprovimit nga vete te pranishmit.
Ne mbyllje u propozuan duke marrë aprovimin e te pranishmeve ne forum, 5 perfaqesuesit (2 vajza studente) qe do jene ndjekesit e metejshem gjate projektit dhe ne vendoret 19 te procesit te paraqitjes se nevojave te subjektet kandidues.