#SafeFuture – Komisionion Analizues

Sesioni “Diskutim dhe informim!” blloku Rrapishte
21 Nëntor, 2020
SESIONI NR 3 MENGEL
5 Dhjetor, 2020
Sot më 26 Nentor 2020, nën kujdesin e rregullave anti-covid, u zhvillua mbledhja Nr 2 e “Komisionionit Analizues te rasteve te perdorimit te gjuhes se urrejtjes me qasje ekstremiste ne rrjetet sociale dhe jo vetem” në zbatim të projektit “Rrisim Qëndrueshmërinë ndaj Ekstremizmit për një të Ardhme më të Sigurtë” të cilin QBNF po e kryen me mbështetjen financiare të Zyrës së Marrëdhenieve me Publikun të Ambasadës së SH.B.A.-së në Tiranë. Ky komision perbehet nga perfaqesuesit e 5 aktoreve bashkepunues ne kete projekt ne dobi te parandalimit dhe paqes sociale prane e perreth nesh ne Bashkinë Elbasan.