#SafeFuture – Komisionion Analizues
26 Nëntor, 2020
Sesioni i 4-t “Diskutim dhe informim!”
18 Dhjetor, 2020
Sot më 5 Dhjetor 2020, nën rregullat anti-covid, u zhvillua Sesioni i 3-te “Diskutim dhe informim!” me të rinj e të rritur në mengël, Elbasan në zbatim të projektit “Rrisim Qëndrueshmërinë ndaj Ekstremizmit për një të Ardhme më të Sigurtë” të cilin QBNF po e kryen me mbështetjen financiare të Zyrës së Marrëdhenieve me Publikun të Ambasadës së SH.B.A.-së në Tiranë.
Pas mikpritjes nga imami i lagjes, si edhe paraqitjes së projektit nga z.Sokol Lulgjuraj, u vazhdua me referatet mbi situatën në lidhje me ekstremizmin dhe gjuhen e urrejtjes në rrjetet sociale. Dr.Arben Ramkaj, ekspert ekstremizmi, u ndal ne rolin qe duhet te luajnë te rinjte per paqen sociale, harmonine dhe parandalimin e ekstremizmit, ne te gjitha format e shfaqjes se tij si edhe në evidentimin e gjuhes së urrejtjes nën vështrimin e klerikëve.
Më tej psikologia Elona Mustafaraj referoi për;
1- Shqetësimet dhe problemet që shfaqen te moshat rinore.
2- Identifikimin e rasteve të shfaqjes së konflikteve në komunitetet tona.
3- Nxitja dhe evidentimi i personave me prirje për t’u angazhuar në sesionet e menaxhimin e konfliketeve dhe në fund moderoi diskutimin e të pranishmëve si edhe plotësimin i pyetësorit për njohuritë mbi fenomenin e ekstremizmit.