PANEL DISKUTIMI DHE INFORMIMI NR 1 @SafeFuture ne TV SKAMPA

Starton Projekti #Sfido urrejtjen!
28 Maj, 2021
PANEL DISKUTIMI DHE INFORMIMI NR 2 @SafeFuture ne TV BEST CHANNEL
10 Qershor, 2021

PANEL DISKUTIMI DHE INFORMIMI NR 1 @SafeFuture ne TV SKAMPA

prezantimi per shikuesit e Elbasanit, dhe jo vetem, mbi qellimin, aktivitet dhe arritjet e projektit 10 – Mujor

RRISIM QËNDRUESHMËRINË NDAJ EKSTREMIZMIT PËR NJË TË ARDHME MË TË SIGURTË