PANEL DISKUTIMI DHE INFORMIMI NR 1 @SafeFuture ne TV SKAMPA