PANEL DISKUTIMI DHE INFORMIMI NR 2 @SafeFuture ne TV BEST CHANNEL

PANEL DISKUTIMI DHE INFORMIMI NR 1 @SafeFuture ne TV SKAMPA
8 Qershor, 2021
7-Ditët e ndërgjegjësimit kundër ekstremizmit të dhunshëm!
11 Qershor, 2021

PANEL DISKUTIMI DHE INFORMIMI NR 2 @SafeFuture ne TV BEST CHANNEL

Paneli nr 2 te Best Channel
Faleminderit grupi per medimet racionale dhe suksesin e #SafeFuture