konferencen e OSBE per rolin qe luajne religjonet per parandalimin dhe luftimin e ekstremizmit te dhunshem ne Azine Qendrore dhe Evropen Jug-Lindore.

“Ndikimi Akademik i Kombeve të Bashkuara”
10 Nëntor, 2021
Konference mbi “Hapësirën qytetare, shprehjen dhe lirinë e besimit”
9 Dhjetor, 2021

konferencen e OSBE per rolin qe luajne religjonet per parandalimin dhe luftimin e ekstremizmit te dhunshem ne Azine Qendrore dhe Evropen Jug-Lindore.

Ne 8 Dhjetor 2021 z. Sokol Lulgjuraj, drejtor ekzekutiv i QBNF, mori pjese dhe referoi ne konferencen e thirrur nga OSBE ku u fol per rolin qe luajne religjonet per parandalimin dhe luftimin e ekstremizmit te dhunshem brenda komuniteteve te tyre, ne Azine Qendrore dhe Evropen Jug-Lindore.
Si pjesë e kontributit tonë në këtë sesion pas fjalëve hapëse, se bashku me Jessica Roland, Specialiste e Lartë e Rrjetit te Paqebërësve Tradicionalë Fetarë dhe Paqes Gjithëpërfshirëse, folem për kontributet e organizatave tona respective, në parandalimin/luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm në komunitetet tona, si dhe mënyrat për të angazhuar udhëheqës të tjerë fetarë ne te ardhmen ne vendet e tjera sipas pervojes sone.
Në fund te prezantimit iu pergjigjem pyetjeve te auditorit qe mbeten shume te kenaqur nga referimi dhe pervoja jone.
Mund të jetë një imazh i 2 persona, syze dhe teksti që thotë "EN English LESSONG FROM LIV Nanako Tamaru"
Mund të jetë një imazh i 4 persona dhe teksti që thotë "English Zoom Leave SOKOL LULGJURAJ- QBNF Elbasan OrlaithKing-OSCELIVE King OSCE LIVE Unmute Stop Video Share 26 Participants More"