Konference mbi “Hapësirën qytetare, shprehjen dhe lirinë e besimit”

konferencen e OSBE per rolin qe luajne religjonet per parandalimin dhe luftimin e ekstremizmit te dhunshem ne Azine Qendrore dhe Evropen Jug-Lindore.
8 Dhjetor, 2021
workshop i Rrjetit te Qyteteve të Forta (SCN) në Kirgistan
9 Dhjetor, 2021

Konference mbi “Hapësirën qytetare, shprehjen dhe lirinë e besimit”

Dr Arben Ramkaj mori pjesë ne forumin e 4-të Nivelit të Lartë mbi ”Hapësirën qytetare, shprehjen dhe lirinë e besimit realizimi i SDG 16 për të ndërtuar shoqëri të sigurta dhe gjithëpërfshirëse për të gjithë identitetet tona” me Hina Jilani, Faruq Faisel, Simona Cruciani dhe Dr. Marie Juul Petersen . Përveç pjesmarrjes të një grupi të madh folësish, dr Ramkaj u angazhua me zë të lartë në diskutim sëbashku me kolege nga shume vende të botës.

Mund të jetë një imazh i 4 persona dhe tekstiMund të jetë një imazh i 2 persona