“Ndikimi Akademik i Kombeve të Bashkuara”

AT JOSIF PAPAMIHALI QYTETAR NDERI I ELBASANIT
5 Nëntor, 2021
konferencen e OSBE per rolin qe luajne religjonet per parandalimin dhe luftimin e ekstremizmit te dhunshem ne Azine Qendrore dhe Evropen Jug-Lindore.
8 Dhjetor, 2021

“Ndikimi Akademik i Kombeve të Bashkuara”

Sot kryetari dr Arben Ramkaj ishte i ftuar ne webinarin e organizuar nga “Ndikimi Akademik i Kombeve të Bashkuara” një nismë që synon përafrimin e institucioneve të arsimit të lartë me qëllimet dhe parimet e OKB-së, Akademia organizoi sot me datën 10 nëntor, në Ditën Botërore të Shkencës për Paqe dhe Zhvillim, mbi çuarjen përpara të agendës 2030 dhe me fokus rolin e shkencës. Në webinar u reflektua dhe diskutua mbi sfidat e paraqitura nga pandemia e vazhdueshme e Covid-19. “Axhendën 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm” të OKB, dhe çfarë zgjidhjesh mund të ofrojë shkenca për të adresuar sfida të tilla, duke përfshirë ato që ndikojnë në arritjen ose ruajtjen e paqes.
Po ashtu webinari synoi që të shqyrtojë rëndësinë kritike të njohurive dhe informacionit shkencor, lidhjet e saj me diplomacinë ndërkombëtare, dhe nevojën për të nxitur një bashkëpunim më të fortë akademik dhe shkencor global. Ne panel merrnin pjesë ekspertë nga UNESCO, CERN, Këshilli Ndërkombëtar i Shkencës, NASA, Shoqëria Max Planck, Instituti Smithsonian dhe Universiteti i Bergenit.
312
Personat e arritur
18
Angazhimet
Promovo postimin
<img class=”j1lvzwm4″ role=”presentation” src=”data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
12