Këshilli i Qarkut dhuron titullin “Mirënjohja e Qarkut”
15 Gusht, 2019
Forumi Nr 30 FUNDAK ELBASAN
15 Gusht, 2019

Në 16 MARS 2019, kryem me sukses #Forumin e Parë të Përgjithshem për Bashkine BELSH, ne vazhden e Projektit “Fetaret Ushtrojnë e Nxisin Demokraci Aktive Komunitare” #FUNDAK financuar nga #Levizalbania te cilet i falenderojme.
Fale korrekteses dhe seriozitet te te zgjedhurve nga 6 Forumet nëpër njesite administrative u mundesua pjesmarja e te gjithe perfaqsuesve, ku Prania e femrave ështe pothuajse e barabarte me te burrave. Aktivizimi dhe diskutimi nga te pranishmit ishin te kenaqshëm. Fale pervojes dhe profesionalizmit te prof. Afrim Krasniqi u benë te mundur; mire -orientimi i diskutimeve, zgjedhja e perfaqesise prej 7 vetesh dhe seleksionimi i prioriteteve per t’u rradhitur nga perfaqesia ne takimin tjeter ku dhe do te hartohet drafti qe do u paraqitet subjekteve konkuruese ne vendoret 19.