Forumi Përgjithshem BELSH
15 Gusht, 2019
Forumi i Përgjithshem FUNDAK CERRIK
15 Gusht, 2019

Në 18 MARS 2019, kryem me sukses #Forumin Nr 30 (i 18-ti ne Bashkine Elbasan), ne vazhden e Projektit “Fetaret Ushtrojnë e Nxisin Demokraci Aktive Komunitare” #FUNDAK financuar nga #Levizalbania te cilet i falenderojme.
Fale klerikut Haxhi Dervish Ardit Selmani qe lehtesoi organizmin e ketij forumi me nje perfaqesi te besimtareve Bektashianë nga Nj.A 6, u mundesua pjesmarje e kenaqshme. Prania e femrave ishte e paket, vec 3, dhe nuk u bene pjese aktive ne diskutime. Aktivizimi dhe diskutimi nga te pranishmit ishin te kenaqshëm prej nga u evidentuan nje sere nevojash te ngutshme dhe me pas u rradhiten e u listuan sipas rendesise nepermjet aprovimit nga vete te pranishmit.
Ne mbyllje u propozuan duke marrë aprovimin e te pranishmeve ne forum, 4 perfaqesuesit qe do jene ndjekesit e metejshem gjate projektit dhe ne vendoret 19 te procesit te paraqitjes se nevojave te subjektet kandidues.