Forumi me kryesine FUNDAK Elbasan

Forumi i Përgjithshem për Bashkinë ELBASAN
16 Gusht, 2019
Dita Ndërkombëtare e Romëve
16 Gusht, 2019

Në 6 PRILL 2019, kryem me sukses mbledhjen me kryesine e #Forumit te Përgjithshem për Bashkine ELBASAN ne vazhden e Projektit “Fetaret Ushtrojnë e Nxisin Demokraci Aktive Komunitare” #FUNDAK financuar nga #Levizalbania te cilet i falenderojme.
Fale korrekteses dhe seriozitet te18 kryetareve te Forumeve të njesive administrative u mundesua pjesmarja e shumices (15) duke plotesuar kuorumin per te vazhduar vendimarrjen.
Kryesia vendosi qe;
1 FNFE te vazhdoje dhe legjitimoje veprimtari -ne edhe pas perfundimit te projektit duke u shtrire edhe ne bashki te tjera
2 te drejtohet nga Keshill i perbere nga 7 vete ku 3 te jene femra me formatin 1 kryetar, 1 zv/kryetar 1 sekretar dhe 4 antarë.
3 kryetar u zgjodh Z. Tahir Haskaj
kjo kryesi do pergatisi draftet qe do u paraqitet subjekteve konkuruese ne vendoret 19 si dhe organizimin e Marshimit Ndergjegjsues qe do mbahet diten e Shtune ne 20 PRILL 2019 ne ora 11 00 ne qender te qytetit ELBASAN.