Forumi me kryesine FUNDAK Elbasan
16 Gusht, 2019
Forum me Kryesinë FUNDAK në Bashkinë CERRIK
16 Gusht, 2019

Në Ditën Ndërkombëtare të Romëve, kryetari dr Arben Ramkaj mori pjese si i ftuar ne aktivitetin “1000 vjet histori rome në një ekspozitë arti” Dyshja e artistëve Sead Kazanxhiu dhe Alketa Ramaj prezantuan një përzgjedhje të veçantë veprash multidisiplinare arti me temë historinë, kulturën dhe lëvizjet politike.
Ky event u organizua në kuadër të Projektit “Fuqizimi ekonomik dhe social i romëve dhe egjiptianëve – shtysë për përfshirjen sociale” (FESRE), financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga PNUD, në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.