FABUS – Sesion informues me Nxënës Cerrik 5

FABUS – Sesion informues me Nxënës Cerrik 4
8 Nëntor, 2018
FABUS – MBYLLJA
7 Dhjetor, 2018

FABUS – Sesion informues me Nxënës Cerrik 5

Në 7 NENTOR 18, organizuam Sesionin informues Nr 20 ne tryezen e bashkëbisedimit me nxënës të shkollës “Vasil Belshi ” në Shtërmen, në kuader te projektit FABUS – FEJA URE BASHKIMI, me angazhimin per te kontribuar se bashku ne parandalimin e radikalizmit dhe shmangien e çdo forme ekstremizmi….
Ky aktivitet, që pasoi 19 tryezat me mesues dhe nxënës në disa shkolla në Elbasan, Belsh, Gramsh e Cerrik, ishte i fundit që u zhvillua në kuadër të skemës së granteve të vogla të projektit “Fuqizimi i Shoqërisë Civile në Rritjen e Reziliencës së të Rinjve ndaj Ekstremizmit të Dhunshëm” i finanucar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga Terre des Hommes Shqipëri në partneritet me ISD, CCG dhe Universitetin Beder….
#StrengtheningCivilSocietytoBuildYouthResiliencetoViolentExtremism#
#FuqizimiShoqërisëCivilenëRritjeneReziliencësSëtëRinjveNdajEkstremizmitTëDhunshëm#
# youth#resilience#
#tërinj#rezilientë#