QBNF nxit artistet e rinj
5 Nëntor, 2019
Konferencë Ndërkombëtare “Feja si instrument për Paqen”
18 Nëntor, 2019

Toleranca është respekt, pranim dhe vlerësim i shumëllojshmërisë së pasur të kulturave të botës sonë, formave tona të të shprehurit dhe mënyrave të të qenit njerëzor.
Sot është Dita Ndërkombëtare e Tolerancës, një ditë përkujtimore e shpallur nga UNESCO në 1995 për të gjeneruar vetëdijen e publikut për rreziqet e intolerancës.
QBNF përgjatë gjithë ekzistencës së saj qëllimin kryesor ka patur tolerancën mes besimeve fetare, por jo vetën.
Qendra jonë, edhe me ndihmën e donatorëve dhe vullnetarëve të cilët na e bëjnë më të lehtë misionin tonë, do të vazhdojë me përkushtim përmbushjen e këtij qëllimi hyjnor.