Konferencë Ndërkombëtare “Feja si instrument për Paqen”

Dita Ndërkombëtare e Tolerancës
16 Nëntor, 2019
“Dhuro një libër, ndriço një jetë”.
22 Nëntor, 2019

Konferencë Ndërkombëtare “Feja si instrument për Paqen”

Perfaqesuesit e  QBNF Dr Arben Ramkaj  dhe H. Agim Duka  meron pjesë në Konferencën Ndërkombëtare që u mbajt në Tiranë me temë “Feja si instrument për Paqen”.
Kjo konferencë organizohet nga Presidenca e Republikës së Shqipërisë. Të pranishëm janë përfaqësues të lartë të shteteve të rajonit, krerët e komuniteve fetare, studiues e akademikë të shumtë. #AlbaniaReligionforPeace  

https://www.vaticannews.va/sq/kisha/news/2019-11/