Konferencën Rajonale
21 Tetor, 2021
Dita Botërore e Lirisë së Fesë,
27 Tetor, 2021

SFIDO URREJTJEN

Kryetari dr Arben Ramkaj referoi sot në projektin SFIDO URREJTJEN – “Menaxhimi i rasteve të përdorimit të gjuhës së urrejtjes me sfond fetar në formën e denigrimit, stereotipizimit dhe stigmatizimit”, – organizuar nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi në bashkëpunim me Qendrën e Bashkëpunimit Ndërfetar dhe Autoritetin e Mediave Audiovizive AMA.
Mund të jetë një imazh i një ose më shumë persona, njerëz në këmbë dhe ambiente të brendshme
Mund të jetë një imazh i një ose më shumë persona dhe njerëz në këmbë
Mund të jetë një imazh i një ose më shumë persona, njerëz në këmbë, njerëz të ulur dhe ambiente të brendshme
Mund të jetë një imazh i një ose më shumë persona, njerëz në këmbë dhe njerëz të ulur
https://www.facebook.com/hashtag/komisioneripermbrojtjenngadiskriminimi?__eep__=6&__cft__[0]=AZVlYKqiLHZqeGgW-tLw4mDYcivmQK4GIyj0NLQ5nSg8p6-PBrLoTdQCiC9YIG9yaYkckUlmA_0_MNwKUv45QiLgPZY9E0Tp3FWPGMsXsG03-VMCB66T2edaXpDi44iUl0_AX_jO8VK3iQu3frsMnZdc6M6zlhugNDspImVCzCvLVHB89tc4EDXWaQdwIUhamuThcuDf7IJ08jX0lJZvaxyCrN40_NLmgz5-EAwqtqGA_g&__tn__=*NK-y-R