sfidat e parandalimit të Ekstremizmit

Jo indiferentizmit … …………..Po solidaritetit!
16 Janar, 2017
Së Bashku Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm
14 Shkurt, 2017

më 7/2/17 ne Shkoder IDM organizoi, ne kuader te strategjise kombetare,nje tryeze bashkbisedimi me teme “Fuqizimi i rolit te aktoreve vendore ne parandalimin e ekstrtemizmit te dhunshem ne Shqiperi me perfaqesues te ndryshem nga strukturat e arsimit dhe kultures te pushtetit lokal, policia, ojf dhe prijes te komuniteteve fetare lokale

Te pranishmit paraqiten situaten dhe vizionin e tyre lidhur me temen sipas sektoreve ku veprojne dhe sfidat qe duhen kapercyer nepermjet bashkpunimit dhe emancioimit te shoqerise”.

Ne patem kenaqesine se ne kete tryeze morem pjese si te ftuar per te paraqitur pervojen dhe modelin e QBNF gje qe solli edhe propozimin nga te pranishmit qe ne te angazhohemi per te ndihmuar per te ngritur edhe ne shkoder nje qender e komitet nderfetar.