Së Bashku Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm

sfidat e parandalimit të Ekstremizmit
8 Shkurt, 2017
TOLERANCA PËRMES EDUKIMIT
24 Shkurt, 2017

Së Bashku Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm

Si gjithmonë QBNF eshte aktive dhe bashkepunuese me te gjithe aktoret dhe faktoret, vendas dhe te huaj ne Shqiperi, per te parandaluar dhe minimizuar ekstremizmin e dhundhem.

Kesisoj ne datat 14 – 15 shkurt 2016 u angazhua te kontriboje ne tryezen per kete qellim, organizuar nga Qeveria Shqiptare dhe Delegacioni Europian, qe zhvillohet ne qytetin e Cerrikut, duke ofruar kapacitetet e saj te lidershipit fetar, si prijesa te perkushtuar ne komunitetet respektive te qarkut Elbasan, duke percjelle te rinia dhe te te gjithe, modelin e bashkepunimit nderfetar si shembull qe duhet perqafuar nga te gjithe besimtaret e me gjere ne perditshmerine e tyre duke kuptuar se diversiteti i besimeve nuk fton per kundervenie ndaj te tjereve por si vlere qe duhet bashkendare nepermjet dialogut e komunikimit.