“Rrisim qëndrueshmërinë ndaj ekstremizmit për një të ardhme më të sigurt”

Presidenti per QBNF – Shembull i shkëlqyer i harmonisë dhe bashkëpunimit fetar ne Elbasan.
7 Nëntor, 2020
Sesioni Nr 1 me Gazetaret ne Best Channel
12 Nëntor, 2020

“Rrisim qëndrueshmërinë ndaj ekstremizmit për një të ardhme më të sigurt”

Në 12 Nentor 20 në vazhdën e projektit “Rrisim qëndrueshmërinë ndaj ekstremizmit për një të ardhme më të sigurt” qe po e zbatojme me mbështetjen financiare të Zyrës së Marrëdhenieve me Publikun të Ambasadës së SH.B.A.-së në Tiranë, u realizua Sesioni I – “diskutim & informim” me gazetarët e Elbasanit që i falenderojme per kontributin.
Referuesit Dr. Arben Ramkaj dhe z. Lutfi Dervishi bashkëndanë informacione dhe koncepte mbi ekstremizimin dhe qasjen që duhet të ketë trajtimi në media – mënyrën e shprehjes, raportimit dhe publikimit.