Presidenti per QBNF – Shembull i shkëlqyer i harmonisë dhe bashkëpunimit fetar ne Elbasan.

Grupi i vëzhgim-këshillimit
4 Nëntor, 2020
“Rrisim qëndrueshmërinë ndaj ekstremizmit për një të ardhme më të sigurt”
12 Nëntor, 2020

Presidenti per QBNF – Shembull i shkëlqyer i harmonisë dhe bashkëpunimit fetar ne Elbasan.

I lumtur që nga qyteti i dashur i Elbasanit, shembull i shkëlqyer i harmonisë dhe bashkëpunimit fetar në interes të qytetarëve, të përcillnim sot, së bashku me përfaqësuesit e nderuar të komunitetit mysliman, bektashi, ortodoks, katolik e të vëllazërisë ungjillore shqiptare, mesazhin tepër të rëndësishëm të forcimit të unitetit kombëtar, në interes të edukimit të të rinjve me ndjenjat dhe vlerat më të mira familjare, qytetare, atdhetare, por edhe të tolerancës me njëri-tjetrin, pavarësisht nga dallimet e ndryshme të besimit apo kulturore.
Përgëzoj në veçanti Qendrën e Bashkëpunimit Ndërfetar në Elbasan, për rolin tepër pozitiv që luan në këtë drejtim. 🇦🇱