QBNFE Homazhe për viktimat e terrorizmit në Francë në Aleancën Franceze në Elbasan