QBNFE bashkepunon me Rrjetin e Qyteteve te Forta

QBNFE bashkë me Woman Center for D&C-Alb
31 Tetor, 2022
QBNFE takim pune me kreun e CVE ne Shqiperi
4 Nëntor, 2022

QBNFE bashkepunon me Rrjetin e Qyteteve te Forta

Ne 2 / 11/ 22 Drejtori i QBNFE z. Sokol Lulgjuraj mori pjese dhe paraqiti edhe konsideratat e tij se bashku me anëtarë dhe partnerë të Rrjetit të qyteteve të forta ne Sesionin Promovues qe drejtuesit e SCN zhvilluan duke informuar për vënien në funksion të Hub-it rajonal për Ballkanin Perëndimor të Rrjetit të qyteteve të forta (RrQF).
Me financim nga Departamenti i Shtetit i ShBA, Ky Hub do t’i mundësojë rrjetit të angazhohet me më shumë bashki/komuna në rajon në një bazë më të qëndrueshme, duke punuar për të lehtësuar përfshirje më të madhe të drejtuesve të qyteteve dhe autoriteteve lokale në parandalimin e ekstremizmit, urrejtjes dhe polarizimit në komunitetet e tyre, duke mbrojtur njëkohësisht të drejtat e njeriut.