QBNFE bashkë me Woman Center for D&C-Alb

QBNF dhe Universiteti Gregorian
31 Tetor, 2022
QBNFE bashkepunon me Rrjetin e Qyteteve te Forta
2 Nëntor, 2022
Kenaqesi per bashkpunimin dhe kontributin tone si QBNFE duke falenderuar organizaten Woman Center for D&C-Alb per besimin ne pervojen dhe perftimin tone ne kete drejtim.
Mund të jetë një imazh i 27 persona, njerëz të ulur dhe njerëz në këmbë
WCDCA e mbylli muajit Tetor me organizimin e takimit komunitarë ne Librazhd, ku si temë
kryesore ishte “Siguria në komunitet. Roli i komuniteteve fetare dhe ndërveprimi me to”.
Diskutimi u udhëhoq nga Z. Sokol Lulgjuraj – Koordinator i Qendrës së Bashkëpunimit
Ndërfetar dhe Perfaqesues i Kishes Katolike Shën Piu X Elbasan, Myftiu i Librazhdit Z. Ardit
Hoxhllaku dhe Znj. Zela Koka-Kryetare e Këshillit të grave Librazhd.
Pjesë e takimit ishin përfaqësues nga besimi mysliman dhe protestant, përfaqësues nga
instutucionet e arsimit dhe shoqerise civile.
Qëllimi i këtij takimi ishte diskutimi rreth sigurisë në komunitet dhe rolin e bashkësive fetare.
Diskutimi u fokusua mbi mënyrat dhe prespektivat e ndërveprimit mes komuniteteve fetare dhe
anëtarët e tjerë të komunitetit për të identifikuar ceshtjet problematike të cilat cënojnë sigurinë e
individit dhe të komunitet.
Gjate takimit u diskutua rreth veshtiresite qe mund te hasen dhe forcimin e seciles prej
strukturave bashkepunuese brenda llojit si: Bashkepunimin e komuniteteve fetare mes tyre ,
rritjen e kapaciteteve te organizatave te shoqerise civile per ofrimin e sherbimeve me cilesore ne
komunitet, permiresimin dhe forcimin e mekanizmave bashkepunues mes te gjitha paleve
prezente dhe percjelljen e zerit te tyre tek shumica e paleve qe perfaqesojne.
Programi “Riintegrimi i qëndrueshëm në komunitet i shtetasve shqiptarë të kthyer nga Siria” po
zbatohet në Shqipëri nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim @idm.albania
koordinimin kombëtar të Qendrës së Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm, @womancenter.al
dhe @observatorialbania me mbështetjen