Sesioni Nr3 i Trainimit per Menaxhim Konfliktesh
15 Maj, 2021
Dita Botërore për Diversitetin Kulturor
21 Maj, 2021

QBNF kontribon ne shkolla

Në 18 Maj 21 Departamenti i Edukimit te QBNF zhvilloi bashkëbisedim me qeverinë e nxënesve të Shkollës EUROPA mbi rëndësinë dhe menyrat e parandalimit të çdo lloj qasje dhe shfaqje ekstremizmi te bashkëmoshataret nga vetë nxënësit në ambientet shkollore, dhe jo vetem.

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.