PERKRAHJE REZOLUTES SE DENIMEVE TE KRIMEVE NDAJ KLERIT NE SHQIPERI

MARRVESHJE BASHKËPUNIMI
2 Nëntor, 2016
QBNFE MBESHTETI “tekstin e rezolutes parlamentare qe shfajeson martiret tane
9 Nëntor, 2016

PERKRAHJE REZOLUTES SE DENIMEVE TE KRIMEVE NDAJ KLERIT NE SHQIPERI

Qendra jone pershendet dhe perkrah hapin e ndermarre nga Kuvendi i Shqiperise duke theksuar se “Miratimi i rezolutës nga parlamenti për të dënuar krimet e komunizmit ndaj klerit është nja hap i vonuar por i rëndesishëm për dëmshpërblimin moral te klerit dhe institucioneve perfaqësuese klerikale te dhunuara nga regjimi komunist”.