QBNFE MBESHTETI “tekstin e rezolutes parlamentare qe shfajeson martiret tane