MESAZHE KUPTIMPLOTE – MARSHIMI PAQES 20

MARSHIMI I PAQES 20
11 Janar, 2020
Asamblesa I e Përgjithshme e Këshillit Global për Tolerancën dhe Paqen (GCTP)
18 Janar, 2020

MESAZHE KUPTIMPLOTE – MARSHIMI PAQES 20