Mbledhja e Këshillit Vendor për Sigurinë Publike te Elbasanit.

“Mbrojtjen dhe Promovimin e Lirisë së Ushtrimit të Besimit Fetar në Ballkanin Perëndimor”.
11 Tetor, 2021
Mbledhja e Kryesise se QBNF
12 Tetor, 2021

Mbledhja e Këshillit Vendor për Sigurinë Publike te Elbasanit.

Sot u zhvillua mbledhja e rradhes e Këshillit Vendor për Sigurinë Publike te Elbasanit.
Në këtë mekanizëm funksional që bashkërendon, identifikon dhe adreson shumë nga sfidat e problematikat e përbashkëta komunitare edhe QBNF jep kontributin e vet modest nepermjet 5 perfaqesuesve te komuniteteve tona fetare. Të gjithë aktorët e pranishem; autoritetet dhe drejtuesit e institucioneve vendore, përfaqësues të komuniteteve fetare dhe të shoqërisë civile trajtuan çështjet që lidhen me sigurinë në shkolla, dhunën në familje, parandalimin e kriminalitetit dhe ekstremizmin e dhunshëm në Bashkinë e Elbasanit.
me kete rast edhe z. Sokol Lulgjuraj shorehu opinionet dhe konsideratat per ceshtjet e trajtuara ne mbledhje.