“Mbrojtjen dhe Promovimin e Lirisë së Ushtrimit të Besimit Fetar në Ballkanin Perëndimor”.

“Sfido Urrejtjen” – Sesion ndërgjegjësues
7 Tetor, 2021
Mbledhja e Këshillit Vendor për Sigurinë Publike te Elbasanit.
11 Tetor, 2021

“Mbrojtjen dhe Promovimin e Lirisë së Ushtrimit të Besimit Fetar në Ballkanin Perëndimor”.

Pergjegjesja e departamentit te Grave  zj Rudina Çollaku dhe Don Emilio Valente, pergjegjes i Departamintetit te Dialogut te QBNF moren pjese  ne aktivitetin e organizuar ne Korce në bashkëpunim me ekspertin ndërkombëtar të dialogut, Steinar Bryn, ku përfunduam workshop-in kombëtar dy-ditor me miqtë tanë nga Korça, Gjirokastra & Shkodra, ku diskutuam mbi teknikat e përmirësimit të dialogut  dhe krijimin e urave lidhëse, në kuadër të programit rajonal për “Mbrojtjen dhe Promovimin e Lirisë së Ushtrimit të Besimit Fetar në Ballkanin Perëndimor”.