MEDIA INFORMON MBI AKTIVITETIN
28 Janar, 2020
Myftiu Agim Duka nderohet “Mirnjohje e Qarkut Elbasan”
31 Janar, 2020

Mbledhja e Bordit Keshillimor

ne 29 Janar 20 u zhvillua mbledhja e Bordit Keshillimor te Institutit per Studime Fetare dhe Bashkpunim duke percaktuar aktivitetet e 3-mujorit I te vitit 20 se bashku me interlokutoret nga OEC